Service

 
 

Panjab University Research Scholars

 
S.No. Name of the Supervisor /
Co-Supervisor
Name of the Ph.D. Scholar Mode of Ph.D. Registration Number Date of Registration Research Topic Likely Date of Completion Availing Fellowship Funding Agency of Fellowship
Faculty of Languages : Vishveshvaranand Vishwa Bandhu Institute of Sanskrit and Indological StudiesUpdated on: 30/08/2018 
1.   Prof. Prem Lal Sharma Dharmender Kumar Full Time 17/413 27/01/2017 DR. BALABHADRA PRASADA SASTRI VIRACHITA SETUBANDHAM NATAKA KA ALOCANATMAKA ADHYAYANA 27/01/2020 No
2.   Prof. Prem Lal Sharma Anindita Chakraborty Full Time 17/414 27/01/2017 VAIDIKA VANMAYA MEIN CATURVIDHA CIKITSA : EKA VIMARSA 27/01/2020 No
3.   Prof. Krishna Saini Rakesh Kumar Full Time 17/416 27/01/2017 AGNIPURANOKTA MANDIRAVASTU : EK PARISILANA 27/01/2020 No
4.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi Dila Ram Full Time 17/412 21/01/2017 SRIMADBHAGAVADGITA KE SAMKARABHASYA TATHA GITARTHASAMGRAHABHASYA KA TULANATMAKA ADHYAYANA 21/01/2020 No
5.   Dr. Ritu Bala Sonu Kumar Full Time 17/415 21/01/2017 ACHARYA SATYADEVA VASISTHA VIRACITA SATYAGRAHA-NITI-KAVYA : EKA ADHYAYANA 21/01/2020 No
6.   Prof. Prem Lal Sharma Hari Gopal Full Time 16/1353 13/12/2016 MAHABHARATIYA DRONAPARVA : EKA VIMARSA 13/12/2019 No
7.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi Vikram Full Time 16/354 29/11/2016 NATYASASTRIYA TATTVON KE PARIPREKSYA MEM KARNABHIJATYAM KA SAMIKSATMAKA ADHYAYANA 29/11/2019 No
8.   Prof. Parbhat Singh Shyam Lal Full Time 16/353 29/11/2016 DR. BALABHADRA PRASADA SASTRI VIRACHITA SAIRANDHRI NATAKA KA SAMIKSATMAKA ADHYAYANA 29/11/2019 No
9.   Dr. Ritu Bala Amit Sharma Full Time 16/170 11/05/2016 Vakroktisiddhanta Ke Paripreksya Mein Mrcchakatikam : Eka Adhyayana 11/05/2019 No
10.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi Sudhir Randev Full Time 16/169 11/05/2016 Kasmira Saivadarsanokta Sadanga Yoga Ka Samiksatmaka Adhyayana 11/05/2019 No
11.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi Naresh Kumar Full Time 16/52 17/12/2015 Hathayoga Ka Saiddhantika Evam Vyavaharika Parisilana (Hathayogapradipika Ke Visista Sandarbha Mem) 17/12/2018 Yes SRF/UGC
12.   Prof. N.C. Panda Sukh Dev Full Time 15/302 29/10/2015 Bhattaharivamsa Viracita Bhimaprabandhamahakavya Ka Samiksatmaka Adhyayana 29/10/2018 No
13.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi Navneet Sharma Full Time 15/92 04/05/2015 Yogasadhanopayaon Ka Saiddhantika Evam Vyavaharika Parishilana (Patanjala Yogasutra Ke Vishistha Sandarbha Men 04/05/2018 Yes ICPR JRF
14.   Dr. Ritu Bala Sakshi Full Time 14/391 15/12/2014 Virodaya Mahakavya ka Sahityika Adhyayana No
15.   Prof. N.C.Panda Deepak Full Time 14/321 14/11/2014 Parthacaritamrtam Mahakavya Ka Kavyasastriya Parisilana No
16.   Prof. Prem Lal Sharma Seema Kumari Full Time 14/1177 16/10/2014 Shastriyasamkhya Tatha Pauranikasamkhya : Eka Vimarsha Yes UGC JRF
17.   Dr. Ritu Bala Shalini Devi Full Time 14/1178 16/10/2014 Vivekanandcharitamrtam ka samiksatmaka Adhyayana Yes Rajiv Gandhi JRF
18.   Dr. Ritu Bala Sharda Devi Full Time 14/1180 16/10/2014 Mathuraprasaddikshita Virachita Bharatavijayam Nataka Ka Natyashastriya Tattvon Ke Paripreksha Mein Adhyayana No
19.   Dr. Sudhansu Kumar Sarangi SURINDER KUMAR SHARMA Full Time 14/1143 26/08/2014 Vigyanbhikshu Krut Yogavarttika Ka Samikshatmaka Adhyayana Yes ICPR JRF
20.   Prof. Prem Lal Sharma Meera Kamboj Full Time 13/1293 24/12/2013 Atharvavediya Upanishad : Eka Darshanika Vimarsha No
21.   Dr. Ritu Bala Rajat Sharma Full Time 13/1183 18/09/2013 Vrutauchitya ki drusti se Kalidas ki Krutiyon ka Adhyayana No
22.   Prof. Parbhat Singh Nitin Sharma Full Time 17810 24/08/2010 Shrimadbhagavatapurana Ki Upasana Paddhati : Eka Vimarsha No
 
 

Enquiry No(s): 1800-180-2065, +91 172 2534818, 2534866 (from 9:30 am to 1:00 pm & 2:30 pm to 5:00 pm on working days )

© 1997- 2021 - Panjab University, Chandigarh, India. Developed by: Computer Centre, Panjab University  |   Disclaimer