Service

 
 

Panjab University Research Scholars

 
S.No.Enrollment DateResearch ScholarTitle of Research Supervisor
Co-Supervisor
Funding Agencies
Department of Sanskrit
1.  25/11/2016Babbu RamProf. Lakhvir Singh
2.  22/10/2016SharwanDr. Devi Singh
3.  22/09/2016Heera LalDr. Devi Singh
4.  22/09/2016Ramanand MishraDr. Devi Singh
5.  22/09/2016Prakash ChandProf. Lakhvir Singh
6.  22/09/2016Satyan SharmaProf. Lakhvir SinghJRF
7.  09/09/2016SandeepDr. Devi Singh
8.  08/08/2016Amit KumarDr. Devi Singh
9.  24/12/2015PratibhaProf. Shankarji Jha
10.  04/12/2015Priyanka KaliyaProf. Vikram KumarUGC
11.  04/12/2015Sanjay SharmaProf. Lakhvir Singh
12.  04/11/2015Pawan KumarProf. Lakhvir SinghUGC
13.  04/11/2015Naresh KumarProf. Lakhvir Singh
14.  06/10/2015Rajesh KumarProf. Virender Kumar AlankarUGC
15.  06/10/2015Anup KumarProf. Virender Kumar AlankarUGC
16.  12/09/2014Poonam RaniBHARATIYA DARSANIKA CINTANA MEM BUDDHI TATTVA KI SVAPRAKASATA EVAM PRATIPAKSA ; EKA VIVECANATMAKA ADHYAYANAProf. Shankarji JhaUGC
17.  11/02/2014Karan SharmaNATYASASTRIYA TATTVOM KE PARIPREKSYA MEM ANARGHARAGHAVA AURA PRASANNARAGHAVA NATAKOM KA TULANATMAKA ADHYAYANAProf. Vikram Kumar
18.  01/10/2013HitenderSVAMI-RAMABHADRACARYA-PRANITA SRIBHARGAHAVIYAM MAHAKAVYA KA SAMIKSATMAKA EVAM BRHATTRAYI SE TULANATMAKA ADHYAYANAProf. Shankarji Jha
19.  17/09/2013Sunil KumarHARIYANA PRADESA KI SANSKRTAMAHAKAVYALEKHANAPARAMPARA MEM SVAMINIGAMABODHATIRTHA-VIRACITA SRISANKARACARITAM: EKA ADHYAYANAProf. Shankarji Jha
20.  17/09/2013Amit SharmaSAMSKRTASAHITYE KALATATTVA-PARYALOCANAMProf. Shankarji Jha
21.  17/09/2013Chaman LalABHIRAJA-RAJENDRAMISRAPRANITA SANSKRTA KATHA-SAHITYA :EKA SAMIKSATMAKA ADHYAYANAProf. Virender Kumar Alankar
22.  15/12/2012Ramneek SharmaSRIMADBHAGAVATA MEM PREMA KE VIVIDHA PAKSA : EKA ADHYAYANAProf. Shankarji Jha
23.  24/05/2012SomduttSISUPALAVADHA : EKA VAIYAKARANIKA ADHYAYANA (AKHYATA EVAM KRT PADOM KE VISESA SANDARBHA MEMProf. Vikram Kumar---
24.  24/05/2012RakeshNITYANANDA SASTRI PRANITA SRIRAMACARITABDHIRATNAM MAHAKAVYA KA CITRAKAVYAYVA EVAM CHANDOVAIVIDHYA :- EKA ADHYAYANAProf. Shankarji Jha
25.  17/01/2012Piyush AggarwalPaninian Samasa: Recognition and Processing-A Rule based ApproachProf. Vikram Kumar & Dr. Girish Nath Jha---
26.  09/07/2011Chander ParkashVyasa-Bhasya Ke Sandarbha Mem Yogasutra: Eka Vivecanatmaka Adhyayana”Prof. Vikram Kumar---
27.  24/09/2009Pawan KumarNaisadhiyacarita Mahakavya Mem Kriyapadom Ka Prayoga: Eka AdhyayanaProf. Shankarji Jha---
 
 

Enquiry No(s): 1800-180-2065, +91 172 2534818, 2534866 (from 9:30 am to 1:00 pm & 2:30 pm to 5:00 pm on working days including Saturday)

© 1997- 2017 - Panjab University, Chandigarh, India. Developed by: Computer Centre, Panjab University  |   Disclaimer